stabilizator kolana do poprawy prowadzenia rzepki

Opis

Wskazania
• zespół bólu rzepkowo-udowego w przypadku:
– nierównowagi mięśniowej
– nieprawidłowego ślizgu
rzepkowo-udowego
– lateralizacji rzepki
– hipermobilności rzepki
– nieprawidłowego ustawienia
• 2. faza po operacji stabilizacji rzepki

Sposób działania
• pozytywny wpływ na okołorzepkowe struktury mięśniowe w celu kompensacji nierównowagi
– detonizacja mięśnia obszernego bocznego
– aktywacja mięśnia obszernego
przyśrodkowego
• wzmocniony z boku pierścień silikonowy ułatwia prowadzenie rzepki i pewny ruch w łożysku
• proprioceptywna kompresja w celu uzyskania pewnego prowadzenia i stabilizacji stawów