Dofinansowanie ortez stawu kolanowego przez NFZ

 

 

Refundacja wyrobów medycznych – w tym wypadku ortez stawu kolanowego przez NFZ obejmuje praktycznie wszystkie produkty oferowane w naszym salonie. Limit refundacji jest ustalany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Ewentualną różnicę między ceną ortezy a tym limitem finansuje pacjent. Refundacja ortezy stawu kolanowego przysługuje ubezpieczonemu pacjentowi 1 raz na 3 lata na każde z kolan. Istnieją wyjątki od tej zasady umożliwiające skrócenie tego okresu związane ze zmianami fizycznymi pacjenta – np. wzrost u dzieci i młodzieży lub wyszczuplenie bądź zwiększenie obwodu kończyny dolnej u dorosłego. Wniosek na stabilizator należy uzyskać podczas wizyty u lekarza ortopedy – uwaga – obecnie każdy lekarz ortopeda z ważnym prawem wykonywania zawodu jest uprawniony do wystawienia zleceń na ortezy – zarówno podczas prywatnej wizyty w swoim gabinecie jak i w ramach poradni NFZ.

Uzyskany wniosek na refundację ortezy musi zostać zatwierdzony przez Oddział Wojewódzki NFZ na terenie którego pacjent jest zarejestrowany. Do osobistego potwierdzenia zlecenia przez NFZ wymagany jest dowód osobisty osoby odbierającej lub upoważnienie udzielone na piśmie przez pacjenta w przypadku odbioru potwierdzonego zlecenia przez inną osobę.  Posiadając potwierdzone do refundacji zlecenie, pacjent może zgłosić się do wybranej placówki na terenie całego kraju, która podpisała umowę z NFZ o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

STABIL-MED SPORT powyższą umowę z NFZ zawarł i zaprasza wszystkich zainteresowanych  z całej Polski.

Firma bezpośrednio współpracuje z placówką medyczną wyspecjalizowaną w leczeniu schorzeń i urazów stawów kolanowych zapewniając możliwość szybkiej konsultacji ortopedycznej na preferencyjnych warunkach.

W razie potrzeby pomożemy zrealizować potwierdzenie do refundacji zlecenia w NFZ w Poznaniu po uprzednim pisemnym upoważnieniu przez pacjenta.